ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/12/1975

המשך דיון בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20) (תקנון ישיבות המועצה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים