ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/12/1975

בחירת יו"ר הוועדה; המשך הדיון במסקנות ועדת המשנה בעניין שגב; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים