ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/12/1975

בעיית המימון של הרשויות המקומיות; ניהול המשק הכספי ברשויות המקומיות (הצעות ח"כ י. בארי); שאלת הסתבכות הרשויות המקומיות בעסקות אשראי בריבית גבוהה (הצעת ח"כ א. אפרת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים