ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/12/1975

בעיות מימון של הרשויות המקומיות; מסקנות ועדת-המשנה בעניין גורלו של מושב "שגב" (הצעת ח"כ ב. מואב); ניהול המשק הכספי ברשויות המקומיות (הצעת ח"כ י. בארי); שאלת הסתבכות הרשויות המקומיות בעסקות אשראי בריבית גבוהה (הצעת ח"כ א. אפרת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים