ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/12/1975

דיווח של ח"כ י. תמיר על ייסוד ארגון-הגב לגופים הציבוריים הפועלים בענייני איכות הסביבה; הצעה לסדר היום בעניין חניה על מדרכות בתל-אביב; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים