ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/12/1975

דיווח של ח"כ יוסף תמיר על ביקור המשלחת הפרלמנטרית בארה"ב; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 18)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים