ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/11/1975

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים