ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/11/1975

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 18), התשל"ה-1975 -בתי דין משמעתיים בעיירות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים