ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/11/1975

חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 2); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 18); יישום מסקנות ועדת הפנים בעניין הבניה בראשון לציון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים