ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/11/1975

דיווח על מצב בקרית שמונה; חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס 16)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים