ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/11/1975

דיון על מסקנות הוועדה בעניין המצב בבתי-הסוהר, הצעה לסה"י של חה"כ נ. אליעד וי. בארי; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 16), התשל"ה-1974 (ארנונה עירונית על דירות ריקות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים