ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/10/1975

דו"ח ועדת המשנה בעניין הקמת עיר בחולות ראשון לציון; המשך דיון על דווח ועדת-משנה לעניין בתי-סוהר ומסקנות הוועדה על הצעה לסדר של ח"כ י. באר ונ. אליעד על המצב בבתי-הסהר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים