ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/10/1975

חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 16)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים