ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/10/1975

דו"ח ועדת המשנה לבתי הסהר והמשטרה; המצב בבתי - הסוהר בארץ - הצעה לסדר היום של חברי - הכנסת נ. אליעזר וי. בארי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים