ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/07/1975

דו"ח מפי ח"כ ורדיגר על רשמי ביקורו בחו"ל; חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי); חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 5); מסקנות הוועדה בעניין הרשויות המוניציפליות הערביות; מסקנות הוועדה בעניין עיר בחולות ראשל"צ; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים