ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/07/1975

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם); חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים