ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/06/1975

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ומגניו וכהונתם) (המשך); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים