ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/06/1975

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (המשך); מסקנות הוועדה בעניין התכנית להקמת עיר בת 80 אלף נפש בחולות ראשון לציון; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים