ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/06/1975

חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלויזיה ורדיו), התשל"ד -1974; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ), התשל"ה-1974 הצעת ח"כ ש. לוין; חוק רשות הרבים (שמירה על נקיון), התשל"ד -1974 הצעת חבר כנסת י תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים