ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/06/1975

חוק התכנון והבניה (תיקון) אכיפת חוקי התכנון והבניה-הצעת ח"כ י. תמיר; חוק התכנון והבניה (תיקון), התשל"ה-1974-הצעת חברי-הכנסת מ. ורטמן וי. תמיר; חוק לתיקון פקודת הידיעות הטלגרפיות לעיתונות, התשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים