ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/05/1975

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הראשות וסגניו וכהונתם), התשל"ד 1971; סקירת הגב' א. הרצוג - המועצה לארץ ישראל יפה על פעולות המועצה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים