ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/05/1975

בחירת ועדות - משנה ע"י ועדת הפנים; חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 16); שימוש בכוח ע"י שוטרים נגד עצירים לצורך קבלת הודאות במשטרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים