ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/03/1975

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם); מסקנות הוועדה בדבר הריסות הרובע הספרדי העתיק בצפת; מסקנות ועדת הפנים בעניין מצב המקלטים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים