ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/03/1975

זיהום אויר חמור בחיפה המסכן את בריאות התושבים - הצעה לסדר-היום של ח"כ י. בארי; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 16), (מס על דירות ריקות), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים