ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/03/1975

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם); חוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונת רכוש); מסקנות הוועדה בדבר בריתת חורש עצי - אלון עתיקים בגבעת- עדה; מסקנות הוועדה בעניין הריסת בית -עכו בצפת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים