ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/02/1975

חוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונה רכוש), התשל"ה - 1974; חוק התכנון והבנייה (צוי הריסה מינהליים) (תיקון), התשל"ה - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים