ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/02/1975

חוק לתיקון פקודת העיריות (נוסח חדש), התשל"ו-1974 של חברי הכנסת מ. ורטמן ומ. שחל; תכנון הרובע של ראשון-לציון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים