ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/02/1975

הקמת עיר בחולות ראשון לציון (הצעה לסדר היום של ח"כ י. בארי); חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 4), התשל"ה-1975 (אישור)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים