ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/02/1975

דו"ח מדיוני מועצת אירופה בבעיות איכות הסביבה, בעניין כורים אטומיים ותכנון אזורי; חוק גנים לאומיים ושמורת טבע (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975; שונות (העלאת נושאים לסדר יום ישיבות הוועדה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים