ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/02/1975

חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 4); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים