ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/12/1974

הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת ג'. מועדי ותופיק טובי בעניין מצב הרשויות המקומיות הערביות והשלטון המוניציפלי בכפרים הערביים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים