ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/12/1974

חוק הרשויות המקומיות (סלילת מדרכות), התשל"ו-1974 הצעת חוק של ח"כ י. מ. אברמוביץ'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים