ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/12/1974

הזמנת נציגי הכבאים וכל הגורמים האחרים הנוגעים בדבר לישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה; הפיכת שכונת שפירא לאיזור תעשייה; הצעה לסדר היום בכנסת של ח"כ א. הרליץ בדבר עקירת עצים בגבעת עדה; הצעות לסדר היום של חברי-הכנסת אפרת ובארי; הקמת מקלטים מודולריים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים