ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/12/1974

הצעות לסדר-היום בדבר מצבן הכספי של הרשויות המקומיות; הצעות לסדר היום; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים