ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/11/1974

חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים