ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/11/1974

אינפורמציה על המצב באילת; ביקורה של ועדת המשנה בכלא רמלה; תשובה לשאילתה בענין צפת; תשובה לשאילתה בעניין הישוב ע"י נחל חדרה; דו"ח על עבודת ועדת המשנה; הבחירות לעירית נצרת; ועדת המשנה לבתי-הסוהר; חוק אתרים לאומיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים