ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/08/1974

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 6), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים