ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/08/1974

הדאגה לשטחי קרקע לשם פתיחת בתי עלמין בגוש דן. הצעת ח"כ פ. שינמן; חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 6), התשל"ד-1974; מסקנות הוועדה בעניין ההחלטה להתיר הצגת הסרט ישו כוכב עליון, הצעת ח"כ ז. שובל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים