ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/07/1974

חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה); מסקנות הוועדה בעניין הפיכות-החצר בחצור ובטירת-הכרמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים