ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/07/1974

המשך הדיון במצב עיירות הפיתוח; חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 2); מסקנות הוועדה בעניין הפסקת העידוד לרכישת נשק ע"י אנשים פרטיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים