ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/06/1974

הצעה לסדר היום בעניין מצב עיירות הפיתוח; מסקנות ועדת הפנים בעניין הצתת מוסדות דת נוצריים בירושלים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים