ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/06/1974

דברי פרידה משר הפנים היוצא י. בורג; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים