ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/05/1974

חוק רישוי עסקים ( תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים