ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/05/1974

דיווח על בדיקת משרד הבריאות בביהח"ר למלט "נשר" בחיפה; מסקנות הוועדה על מצב המקלטים בארץ ובבתי-הספר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים