ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/04/1974

חוק רישוי עסקים תיקון (מס' 2); סיכומי ועדת הפנים ואיכות הסביבה בשאלת הצחנה בירקון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים