ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/03/1974

חוק רישוי עסקים-תיקון מס' 2-תשל"ד-1974; סיכום הדיון בתקציב הרשויות המקומיות בשנת 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים