ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/03/1974

ההתרחשויות האחרונות בכלא רמלה; חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 3); צחנת הביוב באיזור תל-אביב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים