ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/02/1974

חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 3); חוק לתיקון פקודת המשטרה. (מס' 13)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים