ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/02/1974

הצעות לסדר היום; חוק העיריות (ארנונה כללית) (הוראת שעה); מועדי ישיבות הוועדה; מסיבת פרידה למ. סורקיס; סקירות על תקציבי הרשויות המקומיות ל- 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים