ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/02/1974

בחירת יו"ר הוועדה; קביעת סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים